Renovering og vedligehold af små, murede skorstene

Erfaringsblad
(27) 95 11 09 (annulleret 26.05.2010)
Udgave
3

Indhold

  • Opbygning af ny kerne
  • Eftersyn og vedligehold

Frostrevnet murværk og tærede renselemme vidner om, at murede skorstene og især skorstenspiber er meget hårdt belastede bygningsdele. Også afskallede sten, forvitrede fuger og forekomst af løbesod er hyppigt forekommende skader. Desværre får skaderne ofte lov til at udvikle sig, inden der gribes ind og dermed er der risiko for ulykker og økonomiske tab. De almindeligste årsager til skader er uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion, mangelfuldt vedligehold og forkert justering/betjening af fyringsanlægget. Man bør være opmærksom på, at reparationer også skal forebygge nye skader og sikre en effektiv udnyttelse af fyringsanlægget.

Opbygning af ny kerne

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.