Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Renovering og vedligehold af små, murede skorstene

Mur

Frostrevnet murværk og tærede renselemme vidner om, at murede skorstene og især skorstenspiber er meget hårdt belastede bygningsdele. Også afskallede sten, forvitrede fuger og forekomst af løbesod er hyppigt forekommende skader. Desværre får skaderne ofte lov til at udvikle sig, inden der gribes ind og dermed er der risiko for ulykker og økonomiske tab. De almindeligste årsager til skader er uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion, mangelfuldt vedligehold og forkert justering/betjening af fyringsanlægget. Man bør være opmærksom på, at reparationer også skal forebygge nye skader og sikre en effektiv udnyttelse af fyringsanlægget.

Annulleret
26. maj 2010
ID
(27) 95 11 09
Udgave
3

Forfatter

Johan Ladegård Hansen
Konsulent
TI Byggeri
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.