Renovering og vedligehold af små, murede skorstene

Erfaringsblad
(27) 95 11 09 (annulleret 26.05.2010)
Udgave
3

Indhold

 • Reparation af skadet murværk
 • Forebyggelse af nye skader
 • Skadesårsager og udbedringer
 • Reparationsmaterialer
 • Reparationsudførelse
 • Opbygning af ny kerne
 • Eftersyn og vedligehold

Frostrevnet murværk og tærede renselemme vidner om, at murede skorstene og især skorstenspiber er meget hårdt belastede bygningsdele. Også afskallede sten, forvitrede fuger og forekomst af løbesod er hyppigt forekommende skader.

Desværre får skaderne ofte lov til at udvikle sig, inden der gribes ind og dermed er der risiko for ulykker og økonomiske tab.

De almindeligste årsager til skader er uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion, mangelfuldt vedligehold og forkert justering/betjening af fyringsanlægget.

Man bør være opmærksom på, at reparationer også skal forebygge nye skader og sikre en effektiv udnyttelse af fyringsanlægget.

Reparation af skadet murværk

 • Nedbrudte, afskallede og revnede sten udskiftes.
 • Afskallede og smuldrende fuger udkradses til mindst 20 mm dybde og omfuges.
 • Fuger med dybe huller udkradses til mindst 110 mm dybde og udfuges.
 • Revner i murværk kan udbedres på følgende to måder:
  - Revnede fuger udkradses i hele fugens dybde og udfuges. Revnede sten udskiftes.
  - Hele den revnede side pudses med armeret puds.
 • Misfarvede overflader af puds kan udbedres på følgende to måder:
  - Ved lettere angreb (lysebrune områder) afrenses og forsegles overfladen.
  - Ved kraftigere angreb (mørkebrune områder) afhugges pudslaget, hvorefter murværket forsegles og ompudses.
 • Misfarvede overflader af blank mur kan normalt ikke afrenses med et tilfredsstillende resultat, og murværk skal derfor enten forsegles og pudses eller ommures.
 • Reparation af skader på sten og fuger indvendig i skorstenen kan ikke udføres på traditionel måde. I mange tilfælde kan problemerne løses ved at udstøbe en mindst 15 mm tyk foring af isolerende beton.
 • Belægninger af glanssod i skorstensrør bør fjernes ved udfræsning med specialværktøj.
 • Tærede renselemme udskiftes.
 • Beskadigede eller uhensigtsmæssigt udformede afdækninger på skorstenspibens top udskiftes.
 • Utætte inddækninger repareres eller udskiftes.


Se også afsnittene "Reparationsmaterialer" og "Reparationsudførelse".

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.