Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol

Erfaringsblad
(27) 99 12 22 (annulleret 26.05.2010)
Udgave
2

Indledningsbilledet viser, hvorledes indtrængende regnvand i små elementskorstene med skalmuret pibe på konsol kan medføre store gener i form af vandskader, der er bekostelige at udbedre. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der kræves ved projektering og udførelse af skorstenspiber, hvis vandskader skal undgås, samt reparationsforslag, når vandskader skal udbedres.