Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol

Erfaringsblad
(27) 99 12 22 (annulleret 26.05.2010)
Udgave
2

Indhold

  • Årsager til vandindtrængning
  • Effektiv fugtisolering er nødvendig
  • Krav til murværk
  • Krav til fugtisolering
  • Krav til beskyttelse af skorstenes overside
  • Reparation af eksisterende skorstenspiber

Dette BYGERFA blad beskriver, hvad der kræves ved projektering og udførelse af skorstenspiber, hvis vandskader skal undgås, samt reparationsforslag, når vandskader skal udbedres.

Indledningsbilledet viser, hvorledes indtrængende regnvand i små elementskorstene med skalmuret pibe på konsol kan medføre store gener i form af vandskader, der er bekostelige at udbedre.

Årsager til vandindtrængning

Slagregm

Figur 1. Slagregn, der trænger igennem skalmuren, standses af betonkonsollen under taget og drypper af på loftet.

De hyppigste årsager til vandindtrængningen er:

  • Utætheder i inddækningen mellem tag og skalmur. Dette problem er beskrevet i BYG-ERFA blad (27) 98 12 04 Metalinddækninger mellem tag og murværk.
  • Utætte mørtelfuger i skalmuren.
  • Revnede mursten.
  • Mangel på fugtisolering.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.