Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol

Fugtgennemslag i skorstenspibe

Problem: Indtrængende regnvand ved små elementskorstene med skalmuret pibe er et problem, der medfører store gener i form af vandskader, der er bekostelige at udbedre. Ved en række undersøgelser er det konstateret, at de hyppigste årsager til vandindtrængningen har været:

  • Utætheder i inddækningen mellem tag og skalmur. Dette problem er beskrevet i BYG-ERFA blad (37) 83 03 16: »Utætte metalinddækninger mellem tag og mur».
  • Utætte mørtelfuger i skalmuren.
  • Revnede mursten.
Annulleret
22. december 1999
ID
(27) 91 02 15
Udgave
2