Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol

Fugtgennemslag i skorstenspibe

Problem: Indtrængende regnvand ved små elementskorstene med skalmuret pibe er et problem, der medfører store gener i form af vandskader, der er bekostelige at udbedre. Ved en række undersøgelser er det konstateret, at de hyppigste årsager til vandindtrængningen har været: Utætheder i inddækningen mellem tag og skalmur. Dette problem er beskrevet i erfaringsblad nr. 830316: »Utætte etalinddækninger mellem tag og mur«. Utætte mørtelfuger i skalmuren og Revnede mursten

Annulleret
15. februar 1991
ID
(27) 84 07 16