Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol

Erfaringsblad
(27) 84 07 16 (annulleret 15.02.1991)

Problem

Indtrængende regnvand ved små elementskorstene med skalmuret pibe er et problem, der medfører store gener i form af vandskader, der er bekostelige at udbedre.

Ved en række undersøgelser er det konstateret, at de hyppigste årsager til vandindtrængningen har været:

- Utætheder i inddækningen mellem tag og skalmur. Dette problem er beskrevet i erfaringsblad nr. 830316: »Utætte metalinddækninger mellem tag og mur«.

- Utætte mørtelfuger i skalmuren

- Revnede mursten.

Erfaringsbladets sider

Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol - side 1 Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol - side 2