Ventilationshætter i flade tage af træ

Erfaringsblad
(27) 97 06 24 (annulleret 05.06.2013)
Udgave
2

Indhold

  • Ventilationshætter
  • Faresignaler og skader
  • Flade tage ved fremtidigt byggeri
  • Ældre, flade tage
  • Årsager til opfugtning
  • Vindtrykforhold i og omkring en bygning
  • Skorstenseffekt
  • Risiko for indtrængning af regnvand
  • Konklusion

Det har tidligere været en udbredt antagelse, at ventilationshætter, anbragt på tagfladen, er velegnede til ventilering af flade tagkonstruktioner af træ.

Erfaringerne har imidlertid vist, at anvendelsen af ventilationshætter tværtimod ofte har forværret fugtforholdene i tagkonstruktionen og givet anledning til alvorlige svampeangreb.

I dette BYG-ERFA blad redegøres der for de risici, der kan være forbundet med anvendelse af taghætter, og der peges på, hvilke muligheder der er for renovering af ældre, flade tage, som ventileres med taghætter.

Ventilationshætter

Hætterne – der er forbundet med hulrummet over isoleringsmaterialet – blev først og fremmest anvendt til at supplere ventilationen fra tagkant til tagkant, hvis denne skønnedes utilstrækkelig. I andre tilfælde blev taghulrummet ventileret udelukkende ved hjælp af hætter, anbragt parvis, idet man antog, at udeluften ville trænge ind gennem den ene hætte og forlade taghulrummet gennem den anden. Hensigten var i alle tilfælde at fjerne fugt, som trænger op nedefra gennem loftskonstruktionen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ventilationshætter i flade tage af træ - side 1 Ventilationshætter i flade tage af træ - side 2