Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold

Indhold

 • Indledning
 • Ventilation af taghulrum
  • Ventilationsåbninger/spalter
 • Drivkræfter for fugttransport 
 • Ventilation af ”Københavnertage”
 • Lufttæthed og ventilation
 • Ventilationshætter
 • Store tagflader – varmtagsløsninger
 • Opfugtede tagkonstruktioner?
 • Fornyelse og varmeisolering
 • Utætheder
 • Kondens
 • Byggefugt
 • Brandtekniske forhold

Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning. Dette blad handler om tagpap- eller foliedækkede træbaserede tage med en- eller dobbeltsidig hældning på op til 10 grader, dvs. også „næsten vandrette tage“-, ofte benævnt flade tage. I denne type tage medfører en utæt dampspærre i loftkonstruktionen og/ eller utilstrækkelig ventilation af taghulrummet ofte fugtproblemer, skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe. Billedet viser tagkonstruktion med kraftigt rådangreb, fordi isoleringsmaterialet – rester ses – blokerede for ventilation af taghulrummet.

Indledning

Mængden af fugt – som tilføres hulrummet i en tagkonstruktion fra et underliggende rum – afhænger fx af:

 • dampspærrens lufttæthed [1],
 • diffusionsmodstand i loftkonstruktionen – i praksis dampspærrens diffusionsmodstand,
 • fugtbelastningsklasse i det underliggende rum [2].

En dampspærre skal have en Z-værdi (diffusionsmodstand) på mindst 50 GPa s m2 /kg. Dampspærrematerialet forudsættes tilstrækkelig lufttæt og mekanisk robust, fx svarende til 0,2 mm PE-folie (Z = cirka 400 GPa s m2/kg) [2]. Fugtbelastningen fra underliggende rum inddeles i fem klasser ud fra rumaktivitet [2]. Ventilerede konstruktioner frarådes anvendt i fugtbelastningsklasserne 4 og 5, dvs. stærkt fugtbelastede rum som fx storkøkkener, kantiner, bade- og omklædningsrum i idrætsanlæg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold - side 1 Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold - side 2