Gå til hovedindhold

Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold

Tagkonstruktion med kraftigt rådangreb

Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning. Dette blad handler om tagpap- eller foliedækkede træbaserede tage med en- eller dobbeltsidig hældning på op til 10 grader, dvs. også „næsten vandrette tage“-, ofte benævnt flade tage. I denne type tage medfører en utæt dampspærre i loftkonstruktionen og/ eller utilstrækkelig ventilation af taghulrummet ofte fugtproblemer, skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe. Billedet viser tagkonstruktion med kraftigt rådangreb, fordi isoleringsmaterialet – rester ses – blokerede for ventilation af taghulrummet.

Indledning

Mængden af fugt – som tilføres hulrummet i en tagkonstruktion fra et underliggende rum – afhænger fx af:

  • dampspærrens lufttæthed [1],
  • diffusionsmodstand i loftkonstruktionen – i praksis dampspærrens diffusionsmodstand,
  • fugtbelastningsklasse i det underliggende rum [2].

En dampspærre skal have en Z-værdi (diffusionsmodstand) på mindst 50 GPa s m2 /kg. Dampspærrematerialet forudsættes tilstrækkelig lufttæt og mekanisk robust, fx svarende til 0,2 mm PE-folie (Z = cirka 400 GPa s m2/kg) [2]. Fugtbelastningen fra underliggende rum inddeles i fem klasser ud fra rumaktivitet [2]. Ventilerede konstruktioner frarådes anvendt i fugtbelastningsklasserne 4 og 5, dvs. stærkt fugtbelastede rum som fx storkøkkener, kantiner, bade- og omklædningsrum i idrætsanlæg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.