Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ

Indhold

 • Indledning
 • Drivkræfter for fugttransporten
 • Konsekvenser af fugttilførsel til taget
 • Ventilation af taghulrum
  • Ventilationsspalter
  • Ventilationshætter
 • Hvordan opdages at et tag er opfugtet?
 • Hvis der er fugt - hvad så?

I mere end en snes år har man vidst, at flade, ventilerede tagkonstruktioner skades, hvis varm og fugtig rumluft strømmer op i taget fra underliggende rum.

Da der fortsat ikke lægges tilstrækkelig vægt på, at dampspærren (dampbremsen) skal udføres lufttæt, ses sådanne fugtskader dog stadig.

Bladet redegør for, hvordan fugtskader opdages og undgås samt nogle muligheder for udbedring.

Billedet viser en opfugtet tagkonstruktion med kraftigt skimmelsvampeangreb og tegn på begyndende svampeangreb på tagbræddernes underside.

Indledning

Selv ved en ventileret tagkonstruktion vil mængden af udeluft, som passerer i tagets hulrum, have svært ved at fjerne de fugtmængder, som strømmer fra de underliggende rum gennem utætheder i dampspærren (dampbremsen) og op i taghulrummet. Det vil ære tilfældet, når fugtindholdet i rumluften i det underliggende rum i vinterperioden ligger i intervallet 510 g/m3 – benævnt rumklimaklasse 2. I denne kategori er fx almindelige boliger og kontorer.

Hvis fugtindholdet i rumluften er større end 10 g/m3, er der tale om rumklimaklasse 3. Hertil hører fx svømmehaller og trykkerier med luftbefugtning, hvor man slet ikke bør benytte traditionelle ventilerede tagkonstruktioner!

Hvis fugtindholdet i rumluften er mindre end 5 g/m3 , er der tale om rumklimaklasse 1, dvs. lokaler med ingen eller meget ringe fugtproduktion. Selv om fugtbelastningen således er meget begrænset, bør man alligevel udføre tagkonstruktionen svarende til rumklimaklasse 2. Det skyldes, at sådanne lokaler erfaringsmæssigt ofte ændrer anvendelse, så fugtbelastningen på tagkonstruktionen øges.
I SBI-anvisning 178 [3] defineres rumklimaklasserne og hvilke bygningskategorier, som hver enkelt kan henføres til.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - side 1 Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - side 2