Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Ventilationshætter i flade tage af træ

Ventileret, fladt tag

Problem: Det har indtil for få år siden været en udbredt antagelse, at ventilationshætter, anbragt på tagfladen, er velegnede til ventilering af flade tagkonstruktioner af træ. Hætterne - der er forbundet med hulrummet over isoleringsmaterialet - blev først og fremmest anvendt til at supplere ventilationen fra tagkant til tagkant, hvis denne under projekteringen skønnedes utilstrækkelig eller sidenhen viste sig at være utilstrækkelig. I andre tilfælde blev taghulrummet ventileret udelukkende ved hjælp af hætter, anbragt parvis, idet man antog, at udeluften ville trænge ind gennem den ene hætte og forlade taghulrummet gennem den anden. Hensigten var i alle tilfælde at fjerne fugt, som trænger op nedefra gennem loftskonstruktionen. Erfaringerne har imidlertid vist, at anvendelsen af ventilationshætter tværtimod ofte har forværret fugtforholdene i tagkonstruktionen og givet anledning til alvorlige svampeangreb.

Annulleret
24. juni 1997
ID
(27) 89 12 15