Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage

I dette erfaringsblad redegøres generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation, som anvendes i forbindelse med sadeltage eller pulttage, der er opført med gitterspær, bjælkespær eller hanebåndsspær. Desuden redegøres for ventilationsforholdene, hvis der anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag, eller ikke anvendes undertag. Billedet viser kraftig skimmelvækst på underlaget for skotrenden i en tagkonstruktion med utilstrækkeligt ventileret tagrum.

Erfaringsbladets sider

Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 1 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 2 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 3 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 4