Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage

Indhold

 • Indledning
 • Ventilationsprincip
 • Fugtpåvirkninger
 • Fugtbelastningsklasser
 • Damp- og lufttæthed
 • Tagkonstruktioner – ventilation
 • Ventilationsåbninger
 • Insekter, fugle og fygesne
 • Ventilation under tagdækning
 • Brand
 • Sadeltage
 • Drift
 • Pulttage

I dette erfaringsblad redegøres generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation, som anvendes i forbindelse med

- sadeltage

- pulttage

der er opført med

- gitterspær,

- bjælkespær,

- hanebåndsspær.

Desuden redegøres for ventilationsforholdene, hvis der

- anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag,

- ikke anvendes undertag.

Billedet viser kraftig skimmelvækst på underlaget for skotrenden i en tagkonstruktion med utilstrækkeligt ventileret tagrum.

Indledning

Tagkonstruktioner skal i de fIeste tilfælde ventileres for at undgå fugtskader, fx træødelæggende svampeangreb [1, 2] og skimmelvækst [3].

Fugtskader i tagkonstruktioner skyldes ofte, at fugtig rumluft fra underliggende rum er trængt igennem en utæt dampspærre eller utæt loft- eller skunklem – og herefter er kondenseret i tagkonstruktionen.

Selv ved en korrekt udført dampspærre [4] af god kvalitet vil små mængder fugt trænge op i tagrummet.

Bemærk, at selv kraftig ventilation under et undertag [5] ikke altid kan kompensere for en utæt dampspærre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 1 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 2 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 3 Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage - side 4