Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med udnyttet tagetage

Erfaringsblad
(27) 99 09 20 (annulleret 30.12.2008)

Indhold

  • Indledning
  • Tagtyper
  • Fugtproblemer i ventilerede tage
  • Ventilation af tagrum i gitterspærtage
  • Ventilation af paralleltage
  • Ventilation af hanebåndstage med udnyttet tagetage
  • Ventilation imellem undertag og tagdækning

Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp på spær og undertag i en tagkonstruktion med et utilstrækkeligt ventileret tagrum.

I dette BYG-ERFA blad redegøres der generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation som anvendes i forbindelse med gitterspærtage, paralleltage/ skråtage og hanebåndstage med udnyttet tagetage.

Der redegøres endvidere for ventilationsforholdene, hvis der ikke anvendes undertag, eller hvis der anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag.

Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp på spær og undertag i en tagkonstruktion med et utilstrækkeligt ventileret tagrum.
I dette byg-erfa blad redegøres der generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation som anvendes i forbindelse med gitterspærtage, paralleltage/ skråtage og hanebåndstage med udnyttet tagetage. Der redegøres endvidere for ventilationsforholdene, hvis der ikke anvendes undertag, eller hvis der anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag.

Indledning

Ventileret gitterspærkonstruktion

Figur 1. Lodret snit parallelt med spær i ventileret gitterspærkonstruktion.

Rigtig udformet ventilation med udeluft har vist sig at være et effektivt middel til at undgå fugtskader i ventilerede tagkonstruktioner, under forudsætning af at der i loftet findes en dampspærre (dampbremse), som er tæt over for luftgennemstrømning.
Når det gælder træ i sådanne konstruktioner, vil skader vise sig som angreb af træødelæggende svampe eller skimmelsvampe.
Ventilation skal normalt etableres i følgende tilfælde:

  • I egentlige tagrum.
  • I ventilationsspalten under diffusionstætte undertage i et paralleltag.
  • I hulrummet imellem tagdækning og undertag uanset om dette er diffusionsåbent eller diffusionstæt.


På figur 1 er vist et traditionelt ventileret tagrum med undertag og desuden ventilation imellem undertag og tagdækning. På figur 2 og 3 er vist eksempler på paralleltage med og uden ventilation under undertaget, men i begge tilfælde med ventilation imellem undertag og tagdækning. Ventilation under tagdækning har bl.a. til formål at beskytte taglægterne mod opfugtning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med udnyttet tagetage - side 1 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med udnyttet tagetage - side 2 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med udnyttet tagetage - side 3 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med udnyttet tagetage - side 4