Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum

Indhold

 • Indledning
 • Ventilationsprincip
 • Fugtpåvirkninger
  • Fugt mellem tagdækning og undertag
  • Fugt i tagrum
 • Tagkonstruktioner – ventilation
 • Tagrenovering og efterisolering 
 • Ventilationsåbninger
 • Ventilation under tagdækning
 • Insekter, fugle og fygesne
 • Ventilationsåbninger med/uden net
 • Fugtbelastningsklasser
 • Drift
 • Ventilationsåbning
 • Ventilationsstuds
 • Ventilationsspalte
 • Sadeltage og pulttage
  • Paralleltag
  • Varme skunkrum
  • Kolde skunkrum
  • Tagrum og hanebånds-/spidsloft
 • Brand 
 • Ventilationsåbninger

I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær. Desuden redegøres for ventilationsforholdene, når der:

 • anvendes henholdsvis et diffusionstæt eller diffusionsåbent undertag,
 • ikke anvendes undertag.

Ved renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner skal tætheden mod opvarmede rum undersøges, før der tages stilling til ventilation, isoleringstykkelse og valg af undertag. Billedet viser et eksempel på udformning af ventilationsspalten ved tagfod i tagrum med diffusionstæt undertag.

Indledning

Mange fugtskader i tage, fx skimmelvækst [1] eller vækst af trænedbrydende svampe [2, 3], kunne være undgået, hvis tagkonstruktionen havde været korrekt ventileret. Skaderne skyldes ofte fugt indefra, fx:

 • at fugtig rumluft trænger gennem utætheder i dampspærren eller en utæt loft- eller skunklem,
 • at fugt i rumluft diffunderer gennem dampspærre eller pudsede lofter.

Begge forhold vil opfugte tagkonstruktionen – medmindre fugten fjernes ved fx ventilation.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum - side 1 Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum - side 2 Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum - side 3 Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum - side 4