Gå til hovedindhold

Tagkonstruktioner med stor hældning – ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum

Ventilationsspalte ved tagfod

I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær. Desuden redegøres for ventilationsforholdene, når der:

  • anvendes henholdsvis et diffusionstæt eller diffusionsåbent undertag,
  • ikke anvendes undertag.

Ved renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner skal tætheden mod opvarmede rum undersøges, før der tages stilling til ventilation, isoleringstykkelse og valg af undertag. Billedet viser et eksempel på udformning af ventilationsspalten ved tagfod i tagrum med diffusionstæt undertag.

Indledning

Mange fugtskader i tage, fx skimmelvækst [1] eller vækst af trænedbrydende svampe [2, 3], kunne være undgået, hvis tagkonstruktionen havde været korrekt ventileret. Skaderne skyldes ofte fugt indefra, fx:

  • at fugtig rumluft trænger gennem utætheder i dampspærren eller en utæt loft- eller skunklem,
  • at fugt i rumluft diffunderer gennem dampspærre eller pudsede lofter.

Begge forhold vil opfugte tagkonstruktionen – medmindre fugten fjernes ved fx ventilation.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.