Vandansamlinger på flade tagpaptage

Erfaringsblad
(47) 95 12 19 (annulleret)

Indhold

  • Skadesårsager
  • Tilstandsregistrering
  • Reparation
  • Reparationsmuligheder
  • Renovering (generelt)
  • Renovering af varme tage
  • Renovering af kolde tage
  • Ovenlys

Tidligere blev det anset for en fordel, at der i perioder stod vand på flade tagpapdækkede tage. Begrundelsen var, at tagpaps indhold af organiske materialer herved blev beskyttet imod solens nedbrydende, ultraviolette bestråling og for høje temperaturer. Selv om det er en fordel, så opvejes den ikke af de ulemper, som stammer fra isdannelser på taget og den ekstra belastning på tagkonstruktionen. På tage, hvor der konstateres større lunker, bør der derfor træffes foranstaltninger til enten at fjerne eller afvande lunkerne.

Afvanding af tagflader forhindres i øvrigt ofte af såkaldte "strandvolde", som opstår, når flere tagpapbaner overlapper hinanden som her ved overgangen til en kasserende ved facaden.

Tidligere blev det anset for en fordel, at der i perioder stod vand på flade tagpapdækkede tage. Begrundelsen var, at tagpaps indhold af organiske materialer herved blev beskyttet imod solens nedbrydende, ultraviolette bestråling og for høje temperaturer. Selv om det er en fordel, så opvejes den ikke af de ulemper, som stammer fra isdannelser på taget og den ekstra belastning på tagkonstruktionen. På tage, hvor der konstateres større lunker, bør der derfor træffes foranstaltninger til enten at fjerne eller afvande lunkerne.
Afvanding af tagflader forhindres i øvrigt ofte af såkaldte "strandvolde", som opstår, når flere tagpapbaner overlapper hinanden som her ved overgangen til en kasserende ved facaden.

Skadesårsager

Når der fremkommer isflager på tagflader, vil isens temperaturbevægelser kunne rive bestrøningen af, og dermed forsvinder bestrøningens beskyttende virkning, og pappens levetid nedsættes.
I værste fald vil isen hænge så godt fast i det øverste lag tagpap, at denne sprænges (ofte med et brag). Sådanne isrevner vil endog kunne gå gennem flere paplag, og i så fald kan vand trænge ind i tagkonstruktionen. Isrevner opstår i glasfiltarmeret tagpap, som har en meget ringe brudforlængelse og i øvrigt ikke anvendes mere. De nu anvendte polymerbitumenpapper armeret med polyesterfilt har en stor brudforlængelse selv ved lave temperaturer.

Isdannelser på tagfladen kan også medføre, at f.eks. ventilationshætter på tagfladen kan forskubbes, og at opbukket pap ved inddækninger bliver sprængt med vandindtrængen til følge.
Vandansamlinger på tagfladen vil kunne belaste tagkonstruktionen mere end forudsat. Det giver ekstra nedbøjninger og vil i værste fald føre til brud.
Risikoen for, at der presses vand gennem små utætheder, bliver større end ved tage med et tilstrækkeligt fald.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Vandansamlinger på flade tagpaptage - side 1 Vandansamlinger på flade tagpaptage - side 2