Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandansamlinger på flade tagpaptage

Vandansamlinger på fladt tag

Tidligere blev det anset for en fordel, at der i perioder stod vand på flade tagpapdækkede tage. Begrundelsen var, at tagpaps indhold af organiske materialer herved blev beskyttet imod solens nedbrydende, ultraviolette bestråling og for høje temperaturer. Selv om det er en fordel, så opvejes den ikke af de ulemper, som stammer fra isdannelser på taget og den ekstra belastning på tagkonstruktionen. På tage, hvor der konstateres større lunker, bør der derfor træffes foranstaltninger til enten at fjerne eller afvande lunkerne. Afvanding af tagflader forhindres i øvrigt ofte af såkaldte "strandvolde", som opstår, når flere tagpapbaner overlapper hinanden som her ved overgangen til en kasserende ved facaden.

Annulleret
01. december 2006
ID
(47) 95 12 19