Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger

Indhold

 • Indledning
 • Tilstandsregistrering
 • Vurdering af tagdækning
 • Reparation af tagdækning
 • Etablering af nye afløb
 • Kileskåret efterisolering
 • Renovering af varme tage
 • Renovering af ventilerede (kolde) tage
 • Gennembrydninger
 • Ombygning af tag
 • Ovenlys
 • Isoleringskrav ved tagrenovering
 • Relevante BYG-ERFA blade om flade tage

Vandansamlinger i lunker på flade tage - både på selve tagfladen og i skot- og kasserender - kan erfaringsmæssigt udgøre en risiko for tagets tæthed på længere sigt.

Især ved ældre tagpapdækkede tage er der ikke altid projekteret med fald, så lunker undgås.

I det følgende gennemgås, hvordan problemer i forbindelse med lunker i eksisterende tage kan afhjælpes, fx ved etablering af nye afløb, ved anvendelse af kileskåret isoleringsmateriale i forbindelse med udvendig efterisolering af tagfladen eller ved ombygning af tagkonstruktionen til et hældningstag.

På billedet ses et tag, hvor utilstrækkeligt fald på tagfladen har medført en uheldig vandansamling i en større lunke.

Indledning

„Strandvolde“ på tagflade

Figur 1. Afvanding af tagflader forhindres ofte af såkaldte „strandvolde“, som opstår, når flere tagpapbaner overlapper hinanden, som her ved overgang til kasserende ved facade.

Længerevarende vandansamlinger i lunker på en tagflade medfører risiko for, at vand siver gennem mindre huller i tagbelægningen.
Selv tætte tagbelægninger kan også medføre problemer, fx når der dannes is i lunker på tagfladen, i skotrender og kasserender. Herved kan tagpappens skiferbelægning rive sig løs, så den beskyttende effekt og dermed tagpappens levetid reduceres.

Isen kan også åbne samlinger mellem baner af tagpap samt hænge fast i tagpappen, så der opstår trækspændinger, som medfører revner.
Isdannelser kan desuden medføre, at fx ventilationshætter på tagfladen forskubbes.

Under særlige omstændigheder kan vandansamlinger på tagfladen belaste tagkonstruktionen og medføre nedbøjninger, som i værste fald kan medføre brud i konstruktionerne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger - side 1 Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger - side 2 Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger - side 3 Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger - side 4