Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Flade tagpaptage - afhjælpning af vandansamlinger

Vandansamling i lunke på fladt tag

Vandansamlinger i lunker på flade tage - både på selve tagfladen og i skot- og kasserender - kan erfaringsmæssigt udgøre en risiko for tagets tæthed på længere sigt. Især ved ældre tagpapdækkede tage er der ikke altid projekteret med fald, så lunker undgås. I det følgende gennemgås, hvordan problemer i forbindelse med lunker i eksisterende tage kan afhjælpes, fx ved etablering af nye afløb, ved anvendelse af kileskåret isoleringsmateriale i forbindelse med udvendig efterisolering af tagfladen eller ved ombygning af tagkonstruktionen til et hældningstag. På billedet ses et tag, hvor utilstrækkeligt fald på tagfladen har medført en uheldig vandansamling i en større lunke.

Forfattere

Tommy Bunch-Nielsen
Civilingeniør
Bunch Bygningsfysik ApS
www.bunchbyg.dk
tbn@bunchbyg.dk

Georg Christensen
Civilingeniør
Bunch Bygningsfysik ApS
www.bunchbyg.dk
gc@bunchbyg.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.