Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning

Indhold

 • Indledning
 • Renovering af tagdækning
 • Reparation af tagdækning
  • Gennembrydninger
 • Tagrenovering, efterisolering, rentabilitet og arkitektur
 • Tilstandsregistrering
 • Skanning
 • Kileskåret efterisolering med ny tagdækning
  • Ventilerede (kolde) tage
  • Koldt tag med udvendig afvanding
  • Koldt tag med indvendig afvanding
  • Varmt tag
 • Udfyldning af lunker
 • Anvendelse af tagfolier
 • Ovenlys
 • Afvanding af lunker og etablering af ny tagdækning
  • Varme tage
 • Ny tagkonstruktion med hældning
 • Bevaring af eksisterende forhold

En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger – og dermed risiko for revner i tagdækningen, gennemsivning, frostskader på bestrøningen, sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt nedbrydning af og utætheder i tagdækningsmaterialet. En forbedring af afvandingsforholdene medfører dog både tekniske og arkitektoniske problemer – samt en stillingtagen til eventuel opgradering af tagets varmeisolering i henhold til Bygningsreglementet. I erfaringsbladet beskrives principper for udbedringsmetoder.

Indledning

Projektering af utilstrækkelige fald eller mangelfuld udførelse af flade tage og efterfølgende sætninger i tagkonstruktionen medfører ofte, at der opstår områder på tagfladen med lunker – eller direkte bagfald – så nedbør ikke ledes til afløbet. De typiske gener er:

 • lav- og mosvækst og ansamling af organisk materiale på tagfladen,
 • nedbrudt tagdækning, fordi tagpapbestrøning rives af (ved skift mellem frost og tø) og tagpappen efterfølgende påvirkes af sollys,
 • at de øverste tagpapbaner løsnes, fordi der dannes is inde i overlæggene,
 • øgede vandskader på underliggende bygningsdele som følge af utæt tagdækning.

Længerevarende vandansamlinger på en tagflade, i skot- og kasserender indebærer risiko for:

 • at vand siver gennem tagbelægningen,
 • at isdannelse i lunker kan åbne samlinger mellem baner af tagpap og fx forskubbe ventilationshætter.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning - side 1 Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning - side 2 Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning - side 3 Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning - side 4