Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb

Indhold

 • Konsekvenser af utilstrækkeligt fald
 • Udbedringsmetoder
 • Udbedringseksempler
 • Udfyldning eller afvanding af lunker og etablering af ny tagdækning
 • Kileskåret isolering og ny tagdækning/tagoverflade
 • Tagdækning med tagpap eller tagfolier
 • Forslag og krav til taghældning igennem de seneste år
 • Etablering af rejst tag

En tagflade som her vist med ringe eller utilstrækkeligt fald mod afløb kan give anledning til vandansamlinger, som vil kunne medføre frostskader på tagpapdækningens bestrøning, til frostrevner i tagpapdækningen, til sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt til nedbrydning af tagdækningsmaterialet med utætheder til følge. I værste fald vil der kunne ske nedstyrtning af tagkonstruktionen.

En forbedring af afvandingsforholdene giver imidlertid en række tekniske og arkitektoniske problemer. I dette blad beskrives principper i forbindelse med en række udbedringsmetoder.

Konsekvenser af utilstrækkeligt fald

Unøjagtigheder ved udførelsen og efterfølgende sætninger i tagkonstruktionen har i mange tilfælde medført, at der i visse områder af tagfladen opstår lunker eller direkte bagfald, således at regn eller smeltevand ikke ledes til afløbet.
De typiske skader herved er følgende:

 • Ansamling af organisk materiale og mosvækst mv. på tagfladen.
 • Afrivning af bestrøning på tagpap i forbindelse med skift mellem frost og tø med efterfølgende nedbrydning af tagfladen som følge af sollys.
 • De øverste tagpapbaner løsnes, fordi is kiler sig ind i overlæggene.
  Forøgede vandskader på de underliggende bygningsdele, hvis tagbelægningen er utæt.


Normalt kræver renovering af en tagbelægning ikke byggetilladelse, men det må anses som god byggeskik også i forbindelse med renovering at følge Bygningsreglement 1995kravet med hensyn til fald på tagfladen, idet der herved opnås en større sikkerhed for tæthed og en længere levetid.
I denne forbindelse henvises også til BYG-ERFA blad (47) 95 12 19 Vandansamlinger på flade tagpaptage.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 1 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 2 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 3 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 4