Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb

En tagflade som her vist med ringe eller utilstrækkeligt fald mod afløb kan give anledning til vandansamlinger, som vil kunne medføre frostskader på tagpapdækningens bestrøning, til frostrevner i tagpapdækningen, til sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt til nedbrydning af tagdækningsmaterialet med utætheder til følge. I værste fald vil der kunne ske nedstyrtning af tagkonstruktionen. En forbedring af afvandingsforholdene giver imidlertid en række tekniske og arkitektoniske problemer. I dette blad beskrives principper i forbindelse med en række udbedringsmetoder.

Erfaringsbladets sider

Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 1 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 2 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 3 Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb - side 4