Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vand på flade tage

Vandansamlinger på fladt tag

Problem: På tagpaptage udført med ringe eller slet intet fald mod afløb, ses ofte vandansamlingerne i lunkerne. Disse vandansamlinger er skadelige for tagbelægningen. Når vandet er frosset til is, vil temperaturbevægelser i isen forårsage en afskrabning af bestrøningsmaterialet og dermed en hurtigere nedbrydning af tagpappen. Revner i isen, opstået ved temperaturfald, kan forplante sig til tagpappen og i visse tilfælde give gennemgående revner i denne. Vandmængden, der trænger gennem utætheder i tagpappen kan blive langt større ved tage uden fald end ved tage med fald. Dette betyder større omkostninger til udbedring af følgeskader. En stadig vandbelastning kan give ekstra nedbøjninger af de bærende konstruktioner og i værste fald føre til brud.

Annulleret
19. december 1995
ID
(47) 87 07 16
Erstatter
Vand på flade tage
(47) 80 04 26
Udgave
2