Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vand på flade tage

Vandansamlinger på fladt tag

Problem: På tagpaptage udført med ringe eller slet intet fald mod afløb ses ofte vandansamlinger i lunkerne. Disse vandansamlinger er skadelige for tagbelægningen. Når vandet er frosset til is, vil temperaturbevægelser i isen forårsage en afskrabning af bestrøningsmaterialet og dermed en hurtigere nedbrydning af tagpappen. Vandmængderne, der trænger gennem utætheder i tagpappen, kan blive langt langt større ved tage uden fald end ved tage med fald. Dette betyder større omkostninger til udbedring af følgeskader. En stadig vandbelastning kan give ekstra nedbøjninger af de bærende konstruktioner og i værste fald føre til brud. Gener i form af skarpe smeld fra taget på kolde nætter forekommer mest ved tagflader uden fald.

Annulleret
16. juli 1987
ID
(47) 80 04 26