Gå til hovedindhold

Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger

renovering af gulvafløb i badeværelse

Billedet viser et ældre støbejernsgulvafløb, der er forhøjet med mørtel i forbindelse med renovering. Det gamle terrazzogulv er ændret til flisegulv og i den forbindelse er der monteret en firkantet ramme og rist i mørtlen (uden forbindelse til det gamle afløb), og løsningen er derfor ikke i overensstemmelse med „Afløbsnormen“. Efterfølgende er der trængt vand ind i afretningslaget og gennem det gamle, utætte betonlag. I erfaringsbladet gennemgås krav og anbefalinger til udførelse af gulvafløb i vådrum og beskrivelser af almindeligt anvendte løsninger til udførelse af gulvafløb i forbindelse med renoveringsarbejde.

Indledning

Utætte gulvafløb og rørinstallationer kan – både ved nybyggeri og renovering – medføre omfattende fugtskader. I etagedæk medfører utæthederne skjolder på det underliggende loft – og risiko for nedbrydning af etageadskillelser udført af organiske materialer. I terrændæk medfører utætheder, at vand trænger ud i badeværelsesgulvet – og ofte videre ud i omliggende gulvkonstruktioner, så fx trægulve kan få alvorlige fugtskader. Skader forekommer, fordi gulvafløbet ikke er korrekt indbygget, eller fordi der ikke er anvendt den rigtige afløbsskål til den pågældende konstruktion.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.