Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser

Indhold

  • Indledning
  • Fornyelse og renovering af afløb
  • Krav og anbefalinger
  • Placering
  • Ældre afløbsinstallationer af støbejern
  • Valg af gulvafløb
  • Afløb i lette gulvkonstruktioner
  • Afløb i tunge gulvkonstruktioner
  • Miniafløb
  • Uddrag af "Afløbsnormen", DS 432

Billedet viser et forkert monteret gulvafløb som led i at et utæt pvc-gulv er ændret til et flisegulv. Der er udlagt et afretningslag med fliser, og afløbet er forhøjet med tre løse plastrammer og en ny karm.

Siden er der trængt vand ind i afretningslaget og gennem den gamle utætte gulvbelægning.

Løsningen er ikke i overensstemmelse med kravene i Afløbsnormen.

Dette erfaringsblad gennemgår de krav, der stilles til gulvafløb i vådrum. Desuden beskrives en række almindeligt anvendte løsninger til gulvafløb i forbindelse med renoveringsarbejder.

Indledning

Figur 1. De tre første illustrationer er eksempler på, hvordan et gulvafløbs karm/rist – i modstrid med Afløbsnormens krav – ofte udføres adskilt fra gulvafløbsskålen. Ved ændring af ældre gulvafløb kan kun sikres vandtæthed ved at udskifte gulvafløbet. Den fjerde illustration (D) viser korrekt placering af karm/rist direkte på afløbsskålen.

Mange fugtskader i vådrum skyldes utætheder i forbindelse med gulvafløb. Utæthederne medfører i bedste fald skjolder på det underliggende loft og i værste fald nedbrydning af etageadskillelsen.
Skader forekommer i både nybyggeri og i forbindelse med renovering og fornyelse af baderum - enten fordi gulvafløbet ikke er korrekt indbygget eller fordi der ikke er anvendt den rigtige afløbsskål til den pågældende konstruktion.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser - side 1 Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser - side 2 Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser - side 3 Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser - side 4