Gå til hovedindhold

Undertage – Opbygning, materialer og projektering

Ventileret undertag

Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt. På grund af materialets udvidelse under brug hænger undertaget så meget, at ventilationen af tagkonstruktionen reduceres kraftigt, hvilket medfører, at der sker fugtophobning i taget. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de produkttyper, der anvendes til undertage, og omtaler en række egenskaber, som det er vigtigt at tage hensyn til ved valg af undertagsmateriale, herunder undertagstype. Desuden beskrives en række vigtige konstruktive forhold, og der gives forslag til emner, der bør indgå i kvalitetssikring af projektering.

Undertages funktion

Til tage med rejsning anvendes hyppigt tagdækninger af tegl, betontagsten, skifer og bølgeplader. Igennem disse tagdækninger vil der passere små mængder vand fra nedbør i form af slagregn og fygesne. Tidligere anvendtes derfor i vid udstrækning understrygning og kitning for at gøre tagdækningerne tætte. Det er ikke særlig almindeligt i dag – i stedet benyttes ofte undertage. I forbindelse med en udnyttet tagetage er undertag i øvrigt ofte den eneste mulighed for at sikre tagkonstruktionen mod fugtindtrængning – understrygning kan ikke benyttes, da vedligehold og reparation ikke er mulig.

Undertagets funktion er at opfange og bortlede de små mængder vand og fygesne, der passerer gennem den primære tagdækning. Det er af stor økonomisk betydning, at undertaget er udført korrekt fra starten, idet fejl kan medføre betydelige følgeskader som følge af fugtophobning mv., og fordi udbedring kun vanskeligt lader sig udføre, uden at hele taget skal omlægges.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.