Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Undertage af banevarer eller tynde plader. Ventilering af kolde tagrum

Kondensvand på diffusionstæt undertag

Problem: Mange fugtskader i tagkonstruktioner med undertag kan henføres til kondensation af fugtig rumluft, der fra underliggende rum strømmer op i tagets kolde dele og kondenserer på undertagets underside. Årsagen til kondensproblemerne kan som regel henføres til:

  • Dampspærren på isoleringens varme side er ikke lufttæt.
  • Ventilationen mellem undertaget og varmeisoleringen er for lille.
  • Forkert placering af ventilationsåbninger.
  • Store mængder byggefugt.

Forfatter

Johan Ladegård Hansen
Konsulent
TI Byggeri
Teknologisk Institut

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.