Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Undertage af banevarer eller tynde plader. Ventilering af kolde tagrum

Kondensvand på diffusionstæt undertag

Problem: Mange fugtskader i tagkonstruktioner med undertag kan henføres til kondensation af fugtig rumluft, der fra underliggende rum strømmer op i tagets kolde dele og kondenserer på undertagets underside. Årsagen til kondensproblemerne kan som regel henføres til:

  • Dampspærren på isoleringens varme side er ikke lufttæt.
  • Ventilationen mellem undertaget og varmeisoleringen er for lille.
  • Forkert placering af ventilationsåbninger.
  • Store mængder byggefugt.