Gå til hovedindhold

Udskiftning af rør i afløbsledninger

Afløbsledning

I ledningssystemer skal alle reparationer udføres, så ledningens tæthed og fleksibilitet ikke forringes. Udskiftning af defekte eller beskadigede rør skal derfor udføres, så samlingerne mellem nye og gamle rør både er tætte og fleksible. I dette blad gennemgås, hvorledes en korrekt udskiftning foretages i ledningssystemer udført af henholdsvis stive ledninger (beton/glaseret ler) og i fleksible ledninger (plast).

Afløbsledningers funktion

Afløbsledninger skal udføres således, at de er tætte og således, at de kan tåle de fysiske og kemiske påvirkninger, som de udsættes for. Moderne ledningssystemer af beton, glaseret ler og PVC er udført med fleksible samlinger (gummiringssamlinger), der sikrer, at ledningerne kan følge de små bevægelser, der ofte forekommer i jorden, uden at der opstår utæthed i samlingerne. Ledningssystemer af PEH har svejste samlinger, som ikke er fleksible. Hvis ledningerne ikke er lagt korrekt, eller de udsættes for større belastninger, end de er beregnet til, kan rør eller samlinger beskadiges. I grove tilfælde risikerer man, at enkelte rør styrter sammen, hvorved der kan opstå sætninger. Revnede eller sammenstyrtede rør kan give følgende problemer i afløbsledninger:

  • Forstoppelse
  • Ind- og udsivning af spildevand
  • Indtrængen af trærødder i ledningen
  • Kælderoversvømmelse
  • Rotteplage
Udskiftninger af rør

Fire korrekt udførte udskiftninger af rør.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.