Afløbssystemer af PVC og PEH - Udskiftning af rør

Erfaringsblad
(50) 88 04 15 (annulleret)

Problem: Ledningssystemer, der er udført af PVC eller PEH, er normalt tætte og fleksible ledninger. Hvis ledningerne ikke er lagt korrekt, eller hvis de udsættes for større belastninger end de er beregnet til, deformeres og beskadiges rørene. Deformerede og beskadigede rør kan give anledning til følgende problemer i afløbsledninger:

  • Forstoppelse
  • Oversvømmelse
  • Ind- og udsivning af spildevand
  • Rotteplage

Erfaringsbladets sider

Afløbssystemer af PVC og PEH - Udskiftning af rør - side 1 Afløbssystemer af PVC og PEH - Udskiftning af rør - side 2