Afløbssystemer af beton og glaseret ler - Udskiftning af rør i ledninger med fleksible samlinger

Erfaringsblad
(50) 88 01 15 (annulleret)

Problem

Ledningssystemer, der er udført af beton eller glaseret ler med gummiringssamlinger, er normalt tætte og fleksible ledninger.

Hvis ledningerne ikke er lagt korrekt, eller hvis de udsættes for større belastninger, end de er beregnet til, kan rørene knække.

I grove tilfælde risikerer man, at enkelte rør styrter helt sammen, og der kan opstå sætninger. Revnede eller sammenstyrtede rør kan give anledning til følgende problemer i afløbsledninger:

  • Forstoppelse
  • Ind- og udsivning af spildevand
  • Indtrængen af trærødder i ledningen
  • Kælderoversvømmelse
  • Rotteplage

Bemærk bladet er annulleret og erstattet af:  (50) 98 06 30: Udskiftning af rør i afløbsledninger

Erfaringsbladets sider

Afløbssystemer af beton og glaseret ler - Udskiftning af rør i ledninger med fleksible samlinger - side 1 Afløbssystemer af beton og glaseret ler - Udskiftning af rør i ledninger med fleksible samlinger - side 2