Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m.

Indhold

 • Anvendelse af termografering
 • Generelt om termografering
 • Fremgangsmåde ved termografering
 • Kuldebroer, varmeudslip
 • Luftlækager, kuldeindtrængen
 • Andre anvendelsesområder
 • Bedømmelse af resultatet
 • Præsentation af resultatet

Varmetab på grund af kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele kan udgøre en stor andel af en bygnings varmetab. En udbedring af disse forhold vil kunne resultere i væsentlige energibesparelser og komfortforbedringer.

I dette blad beskrives, hvordan man kan lokalisere omfanget af kuldebroer m.m. ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Denne metode giver samtidig en mulighed for at skelne mellem konstruktivt betingede kuldebroer og kuldebroer, som skyldes projekterings eller udførelsesfejl.

Indledningsbilledet viser en termografisk registrering foretaget udefra af en bygnings gavl med kuldebroer ved sokkel og kældervindue, omkring vindue stueetagen, ved etageadskillelse mellem stueetage og 1. sal samt ved skillevæg på 1. sal.

Anvendelse af termografering

Med termografering kan man foretage en varmeteknisk undersøgelse af en bygnings klimaskærm, uden ødelæggende indgreb, og opnå følgende:

 • Registrering af egentlige byggefejl eller afvigelser fra projektmaterialet.
 • Kontrol af kvaliteten af efterisoleringsarbejder, f.eks. indblæsning af isolering i hule mure.
 • Lokalisering af steder, hvor et korrigerende indgreb er nødvendigt.

Metoden er især egnet, hvor der foreligger en begrundet mistanke om et mangelfuldt forhold.

Termografering kan anvendes udefra f.eks. til kontrol af isoleringen i en ydervæg og indefra især til afsløring af luftlækager.

Termografering kan ikke umiddelbart anvendes til at bestemme en bygnings samlede varmetab.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. - side 1 Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. - side 2