Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m.

Kuldebroer på husgavl

Varmetab på grund af kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele kan udgøre en stor andel af en bygnings varmetab. En udbedring af disse forhold vil kunne resultere i væsentlige energibesparelser og komfortforbedringer. I dette blad beskrives, hvordan man kan lokalisere omfanget af kuldebroer m.m. ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Denne metode giver samtidig en mulighed for at skelne mellem konstruktivt betingede kuldebroer og kuldebroer, som skyldes projekterings eller udførelsesfejl. Indledningsbilledet viser en termografisk registrering foretaget udefra af en bygnings gavl med kuldebroer ved sokkel og kældervindue, omkring vindue stueetagen, ved etageadskillelse mellem stueetage og 1. sal samt ved skillevæg på 1. sal.

Forfatter

Peter Naumann
Teknikumingeniør
Teknologisk Institut, TI Byggeri
www.teknologisk.dk
peter.naumann@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.