Vurdering af varmeudslip fra bygninger

Erfaringsblad
(99) 86 05 15 (annulleret)

Problem: I takt med de stigende udgifter til opvarmning stilles der stadig større krav til varmeisolering af bygninger. I dette erfaringblad behandles termografering som en metode til lokalisering af uønsket varmeudslip. Bygningsejeren e!ler -brugeren kan på grundlag af en termografiundersøgelse beslutte, om og hvor efterisolering er rentabel.

Erfaringsbladets sider

Vurdering af varmeudslip fra bygninger - side 1 Vurdering af varmeudslip fra bygninger - side 2