Gå til hovedindhold

Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner

Termografi af kuldebro (sort)

Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele er ofte stort. En forbedring af disse forhold kan resultere i væsentlige energibesparelser og øget komfort. I erfaringsbladet beskrives, hvordan varmetabets omfang kan lokaliseres ved en termografiundersøgelse. Metoden giver samtidig mulighed for at skelne mellem konstruktivt betingede kuldebroer og kuldebroer, som skyldes projekterings- eller udførelsesfejl. Termografibilledet viser et område med kuldebro (sort), hvor overfladetemperaturen er så lav, at der er risiko for fugt- og skimmelproblemer ved almindelig brug af bygningen.

Indledning

Korrekt anvendt kan termografi anvendes til at bestemme en overflades temperatur og – uden destruktive indgreb i konstruktionerne – påpege uhensigtsmæssige forhold i en bygnings klimaskærm. I de seneste år, hvor anskaffelse af termografiudstyr er blevet økonomisk overkommeligt, er der konstateret en del eksempler på, at termografi er både udført og tolket forkert. Dette har medført unødige tvister mellem bygherrer og udførende entreprenører/ håndværkere.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.