Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring

Indhold

  • Indledning
  • Tætningsmetodens konsekvenser
  • Materialeegenskaber og opskumningsforhold
  • PUR-skum i tagrummet hvad så?
  • Udnyttelse af tagrum

PUR-skum er i vid udstrækning anvendt siden 1970 til understrygning af tagsten. 20 år senere blev tætningsmetoden forladt efter alt for mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber.

Der var mange tilfælde, hvor vand - efter blot 10 år - trængte ind gennem tagdækningen og forårsagede råd eller svampeangreb i tagets trædele.

Med udgangspunkt i problemerne konstateret i bygninger med PUR-skum gives her forslag til, hvad der kan gøres i forskellige situationer.

Billedet viser en skotrende i et tag tætnet med PUR-skum, hvor reparation af tagdele og udskiftning af tagsten besværliggøres af skummets styrke og vedhæftningsevne.

Indledning

Opskumning med PUR-skum i kip

Figur 1. Opskumningen har medført, at der er lukket for al ventilation i kip. Der må derfor på anden måde etableres mulighed for ventilation af tagrummet, fx gennem tudsten eller ventilationsåbninger i gavle og ved spærfod.

PUR-skum (polyurethanskum) blev oprindeligt anvendt til understrygning af betontagsten, men er siden også benyttet til reparation af understrygningen på mange tegltage.

De senere års erfaringer har vist, at denne form for tætning af tagfladen i mange – men langt fra i alle – tilfælde medførte vandgennemtrængning og dermed opfugtning af lægter og spær.

Her gennemgås årsager til at vandet trænger gennem tagdækning med PUR-understrygning samt hvad der kan gøres – både hvis fugtproblemerne er konstateret, og hvis de (endnu) ikke har vist sig.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring  - side 1 Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring  - side 2