Gå til hovedindhold

PUR-skum i tagkonstruktioner – understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Forgæves forsøg på tætning med PUR-skum

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber. I mange tilfælde trængte vand ind gennem tagdækningen efter blot 10 år og forårsagede råd eller svampeangreb i tagets trædele. Med udgangspunkt i konstaterede problemer med PUR-skum i tagdækninger præsenteres forslag til, hvad der kan gøres. Indledningsbilledet viser et forgæves forsøg på tætning med PUR-skum, som hverken hæftede på tagsten eller ventilationskanal, hvilket medførte vandindtrængning.

Indledning

PUR-skum (polyurethanskum) blev først anvendt til understrygning af betonfalstagsten, men er siden også benyttet til reparation af understrygningen på mange tegltage. Erfaringer har vist, at denne form for tætning af tagfladen i mange tilfælde medførte vandgennemtrængning og dermed opfugtning af lægter og spær. I det følgende gennemgås årsager til, at vandet trænger gennem tagdækning med PUR-understrygning samt hvad der kan gøres – både hvis fugtproblemerne er konstateret, og hvis de (endnu) ikke har vist sig.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.