PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Forgæves forsøg på tætning med PUR-skum

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber.
I mange tilfælde trængte vand ind gennem tagdækningen efter blot 10 år og forårsagede råd eller svampeangreb i tagets trædele.Med udgangspunkt i konstaterede problemer med PUR-skum i tagdækninger præsenteres forslag til, hvad der kan gøres.
Indledningsbilledet viser et forgæves forsøg på tætning med PUR-skum, som hverken hæftede på tagsten eller ventilationskanal, hvilket medførte vandindtrængning.

Indledning

Ikon: forstør billede

Figur 1. Skotrende i et tag tætnet med PURskum, hvor reparation af tagdele og udskiftning af tagsten besværliggøres af skummets styrke og vedhæftningsevne.

PUR-skum (polyurethanskum) blev først anvendt til understrygning af betonfalstagsten, men er siden også benyttet til reparation af understrygningen på mange tegltage.
Erfaringer har vist, at denne form for tætning af tagfladen i mange tilfælde medførte vandgennemtrængning og dermed opfugtning af lægter og spær.
I det følgende gennemgås årsager til, at vandet trænger gennem tagdækning med PUR-understrygning samt hvad der kan gøres – både hvis fugtproblemerne er konstateret, og hvis de (endnu) ikke har vist sig.

Du har læst et uddrag. For at læse videre skal du være abonnent eller købe adgang til indholdet.

Erfaringsbladets sider

Side 1 - IndledningSide 2 - Tætningsmetodens konsekvenser

Køb

Kr. 100,00
Pris inkl. moms og forsendelse. E-bog skal betales med:
Dankort Visa Visa Electron

Køb temamappe - få 75 % rabat

Alle 18 erfaringsblade om Ældre bygninger - tage og indeklima
inkl. 'PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring': kr. 450,00 i alt - spar 75%
Alle 15 erfaringsblade om Undertage
inkl. 'PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring': kr. 450,00 i alt - spar 70%
Alle 18 erfaringsblade om Skimmelsvamp og fugt
inkl. 'PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring': kr. 450,00 i alt - spar 74%
Alle 18 erfaringsblade om Tagdækning
inkl. 'PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring': kr. 450,00 i alt - spar 75%
Alle 18 erfaringsblade om Tagkonstruktioner
inkl. 'PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring': kr. 450,00 i alt - spar 75%