Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag

Erfaringsblad
(27) 98 12 02 (annulleret 21.11.2011)

Indhold

 • Tage
 • Overfladekondens
 • Nedbør
 • Nedsættelse af risikoen for kondensfugt
  • Forbedret udluftning
  • Reduceret opstrømning af rumluft
 • Tagmaterialer
  • Tætning af tagsten
  • Understrygning og fugt

Kondensfugt på undersiden af en tagdækning og fugt som er trængt igennem taget kan opfugte lægterne, så disse efterhånden rådner.

Indledningsbilledet viser undersiden af et tag af betontagsten, som oprindeligt er oplagt med en understrygning af mørtel. Siden er taget søgt tætnet med bitumen i de vandrette fuger mellem tagstenene, og til slut er enkelte utætheder søgt tætnet med polyurethanskum. De forskellige forsøg på tætning af taget har ikke løst fugtproblemet, som delvist skyldes kondensdannelse på undersiden af taget.

Dette blad omhandler fugt fra både kondens og nedbør.

Tage

Fugt på undersiden af tagmaterialer kan være forårsaget af

 • indvendig overfladekondens
 • vandindtrængning via overlæggene mellem tagstenene
 • vandindtrængning gennem tagstenene eller en kombination af ovennævnte.


Det er dog helt naturligt, at visse tagdækninger, som f.eks. tegltagsten, ser våde ud på undersiden i regnvejr. Når der her tales om fugt, menes derfor, at tagfladens underside er så våd, at det kan medføre gener, f.eks. vanddryp.

Da de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå fugtproblemet i høj grad afhænger af, hvor fugten stammer fra, er det vigtigt, at fugtkilden bliver fastlagt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag - side 1 Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag - side 2