Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tagunderstrygning med polyurethanskum, 2. udgave

Polyurethanskum

Problen: I tagkonstruktioner opbygget uden undertag ses ofte anvendt polyurethanskum til tætning af tagsten ved understrygning. Korrekt udskummet er materialet til dels vandskyende, sejt og formstabilt. Der knytter sig ved anvendelse af materialet til tagunderstrygning imidlertid en række problemer:

  • Anvendelse af polyurethanskum til understrygning medfører, at regntæthed i tagfladen opnås i form af en entrinstætning med de dertil knyttede problemer.
  • Muligheden for udtørring af tagstenene fra begge sider reduceres, hvorved risiko for frostsprængning øges.
  • Muligheden for udligning af vindtryk gennem utætheder i tagbelægningen vil kun i ringe grad være til stede i forhold til konstruktioner med undertag. Herved øges muligheden for, at tagstenene blæser af, såfremt de ikke er fastgjort tilstrækkeligt til lægterne.
  • Forkert blandet vil materialet være enten blødt, svampeagtigt og vandsugende eller stift og sprødt med ringe sammenhængningskraft, hvilket i begge tilfælde gør materialet uegnet for tagunderstrygning.
  • Hvor polyurethanskummet er vandsugende betyder det, at vand opsamles og kan medvirke til frostsprængning af tagsten, svampeangreb i lægter og spær samt til vandskader på underliggende bygningsdele og inventar. Hvor materialet er stift vil det, på grund af sammenbinding af hele tagfladen, kunne medføre revner i tagstenene. Er materialet sprødt kan der dannes kapilarsugende revner.
  • Særlig i ældre bygninger kan det ofte være vanskeligt at etablere den fornødne udluftning af hele tagrummet. Dette kan medføre betydelige mængder kondensvand. Er polyurethanskummet tillige vandsugende, påsprøjtet så det dækker store dele af spær og lægter, og er luftmembranen til underliggende rum ikke fuldstændig tæt, er alle betingelser for svampeangreb til stede.
  • På længere sigt er det på grund af bevægelser i tagkonstruktionen og trods eventuelt sejhed i materialet sandsynligvis uundgåeligt, at der, på samme måde som ved anvendelse af mørtelunderstrygning, opstår revner i understrygningen, hvorfor inspektions- og vedligeholdelsesmulig må altid være til stede.
Annulleret
18. oktober 2000
ID
(47) 82 08 21
Erstatter
Udgave
2

Forfatter

Peter Bastrup
Akademiingeniør
Rådgivende ingeniørfirma Johannes Jørgensen

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.