Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tagunderstrygning med polyurethanskum

Polyurethanskum

Problem: I tagkonstruktioner opbygget uden undertag anvendes ofte polyurethanskum til tætning af tagsten ved understrygning. Korrekt udskummet er materialet til dels vandskyende, sejt og formstabilt. Der knytter sig ved anvendelse af materialet til tagunderstrygning imidlertid en række problemer:

  • Anvendelse af polyurethanskum til understrygning medfører, at regntæthed i tagfladen opnås i form af en entrinstætning med dertil knyttede problemer.
  • Muligheden for udtørring af tagstenene fra begge sider reduceres, hvorved risiko for frostsprængning øges.
  • Muligheden for udligning af vindtryk gennem utætheder i tagbelægningen vil kun i ringe grad være til stede i forhold til konstruktioner med undertag. Herved øges muligheden for, at tagstenene blæser af, såfremt de ikke er fastgjort tilstrækkeligt til lægterne.
  • Forkert blandet vil materialet være enten blødt, svampeagtigt og vandsugende eller stift og sprødt med ringe sammenhængningskraft, hvilket i begge tilfælde gør materialet uegnet for tagunderstrygning. Hvor polyurethanskummet er vandsugende betyder det, at vand opsamles og kan medvirke til frostsprængning af tagsten, svampeangreb i lægter og spær samt til vandskader på underliggende bygningsdele og inventar. Hvor materialet er stift vil det, på grund af sammenbinding af hele tagfladen, kunne medføre revner i tagstenene. Er materialet sprødt dannes revner, der kan virke kapilarsugende.
  • Særlig i ældre bygninger kan det ofte være vanskeligt at etablere den fornødne udluftning af hele tagrummet. Dette kan medføre betydelige mængder kondensvand. Er polyurethanskummet tillige vandsugende, påsprøjtet så det dækker store dele af spær og lægter, og er luftmembranen til underliggende rum ikke fuldstændig tæt, er alle betingelser for svampeangreb til stede.
  • På længere sigt er det på grund af bevægelser i tagkonstruktionen og trods eventuelt sejhed i materialet sandsynligvis uundgåeligt, at der, på samme måde som ved anvendelse af mørtelunderstrygning, opstår revner i understrygningen, hvorfor inspektions- og vedligeholdelsesmulighed må være til stede.
Annulleret
21. august 1982
ID
(47) 82 04 16
Emneord