Tagunderstrygning med polyurethanskum

Erfaringsblad
(47) 82 04 16 (annulleret 21.08.1982)

Problem

I tagkonstruktioner opbygget uden undertag anvendes ofte polyurethanskum til tætning af tagsten ved understrygning. Korrekt udskummet er materialet til dels vandskyende, sejt og formstabilt.

Der knytter sig ved anvendelse af materialet til tagunderstrygning imidlertid en række problemer:

■ Anvendelse af polyurethanskum til understrygning medfører, at regntæthed i tagfladen opnås i form af en entrinstætning med dertil knyttede problemer.

■ Muligheden for udtørring af tagstenene fra begge sider reduceres, hvorved risiko for frostsprængning øges.

■ Muligheden for udligning af vindtryk gennem utætheder i tagbelægningen vil kun i ringe grad være til stede i forhold til konstruktioner med undertag. Herved øges muligheden for, at tagstenene blæser af, såfremt de ikke er fastgjort tilstrækkeligt til lægterne.

■ Forkert blandet vil materialet være enten blødt, svampeagtigt og vandsugende eller stift og sprødt med ringe sammenhængningskraft, hvilket i begge tilfælde gør materialet uegnet for tagunderstrygning

Erfaringsbladets sider

Tagunderstrygning med polyurethanskum - side 1 Tagunderstrygning med polyurethanskum - side 2