Gå til hovedindhold

Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst

Tagunderlag af krydsfiner med skimmelvækst

I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage. Der beskrives, hvordan problemerne afhjælpes og forebygges gennem konstruktive ændringer. I tagudhæng og ved carporttage kan misfarvning eventuelt afhjælpes med malebehandling. Indledningsbilledet viser misfarvning efter skimmelvækst på et krydsfinertagunderlag i et ventileret, fladt tag, hvor luftstrømning gennem en utæt dampspærre har ført fugt til taghulrummet.

Indledning

Skimmelvækst på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tage forekommer oftest på grund af:

  • utætte dampspærrer og loftlemme,
  • uhensigtsmæssig ventilation af taghulrummet.

Herudover er konstateret skimmelvækst som følge af – eventuelt i kombination – med:

  • underafkøling af tagunderlaget,
  • omfordeling af fugt i tagrummet efter solpåvirkning,
  • byggefugt,
  • kolde tagrum som følge af høj isoleringsstandard,
  • uhensigtsmæssig opbevaring og behandling af materialer før indbygning.

Et særligt fænomen er skimmelvækst på nordvendte tagflader med mere end 30º hældning, dvs. flader i tagrum, hvor solens udtørrende virkning kun opnås i en kort periode midt på sommeren – og ikke om vinteren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.