Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage

Indhold

 • Indledning
 • Fugttransport gennem overfladebehandlingen
 • Misfarvninger og skimmelvækst
 • Krydsfiner
 • Massivt træ
 • Risiko for spredning af skimmelsvampesporer
 • Forebyggelse
 • Malebehandling
 • Ændring af konstruktionerne

Dette erfaringsblad beskriver årsager til misfarvninger og skimmelvækst på tagudhæng, hvor udhængsbrædder (eller krydsfiner) udgør underlag for overflader af tagpap eller tagfolie. Herudover illustreres hvordan man kan forebygge problemerne på såvel tagudhæng som carporte gennem dels konstruktive ændringer dels malebehandling. Indledningsbilledet viser undersiden af et tagudhæng med skimmelsvampevækst.

Se rettelse til dette erfaringsblad

Indledning

skimmelvækst på krydsfiner

Figur 1. Misfarvet krydsfiner tre år efter reparation. Øverst er anvendt en vandig malevare og nederst en alkydoliebehandling

Selv om undersiden af uisolerede tagudhæng eller carporte er godt beskyttet mod klimapåvirkninger (sol og regn), er overfladerne på brædde- og krydsfinerbeklædninger undertiden udsat for misfarvninger og skimmelvækst. Årsagen er, at der dannes kondens, når fugtig udeluft møder en flade, som er koldere end luftens dugpunkt.

Dette vil typisk kunne finde sted, når et udhæng eller et carporttag bliver afkølet som følge af udstråling til en klar nattehimmel. 

En særlig fugtpåvirkning vil kunne forekomme, hvis udluftningen gennem et vindue fra et baderum eller et aftræk fra et rum med gasfyr leder luften op i tagudhænget.
De generelle principper for kondensdannelse på undersiden af tage er beskrevet i tidligere udgivne BYG-ERFA blade [2] og [1].

I det følgende tages der udgangspunkt i malede overflader. Men de fleste forhold gælder også for ubehandlede overflader, som i øvrigt normalt er mere modtagelige for skimmelvækst end malede overflader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage - side 1 Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage - side 2