Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage

Erfaringsblad
(47) 01 12 21 (annulleret 19.07.2011)

Dette erfaringsblad beskriver årsager til misfarvninger og skimmelvækst på tagudhæng, hvor udhængsbrædder (eller krydsfiner) udgør underlag for overflader af tagpap eller tagfolie. Herudover illustreres hvordan man kan forebygge problemerne på såvel tagudhæng som carporte gennem dels konstruktive ændringer dels malebehandling. Indledningsbilledet viser undersiden af et tagudhæng med skimmelsvampevækst.

Se rettelse til dette erfaringsblad

Erfaringsbladets sider

Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage  - side 1 Misfarvning og skimmelvækst - på undersiden af tagudhæng og carporttage  - side 2