Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum

Erfaringsblad
(27) 01 09 22 (annulleret 19.07.2011)

Indhold

 • Indledning
 • Underafkøling af tagfladen
 • Loftkonstruktioner og loftlemme
 • Byggefugt
 • Opbevaring og behandling af materialer
 • Trænedbrydning og indeklima
 • Afhjælpning i eksisterende tagrum
 • Forebyggelse i nybyggeri

Undertiden ses vækst af skimmelsvampe på undersiden af krydsfinerplader, der er anvendt som underlag for tagpap eller tagfolie - ofte over et ventileret tagrum med konstruktioner af gitter- eller bjælkespær. Det samme ses - om end ikke så ofte - i de teglstenstage med ventilerede undertage, som kaldes "brædder og pap", men som ofte er krydsfiner og tagpap.

I dette blad omtales, hvad der kan medføre skimmelsvampevækst, og hvordan problemerne gribes an i både eksisterende og nye tage. Billedet viser et tagrum, hvor den nordvendte - men ikke den sydvendte - krydsfinerplade har skimmelsvamp.

Indledning

Figur 1. Ved udstråling til himmelrummet om natten kan en tagflade afkøles til under luftens dugpunktstemperatur. Herved opstår kondens på tagfladens underside (dvs. krydsfinerpladerne), og kondensen opsuges i krydsfinerpladerne.

Belægninger af skimmelsvampe på tagunderlag af krydsfiner forekommer især på nordvendte tagflader med en hældning på over ca. 30 grader – dvs. flader i tagrum, hvor solens udtørrende virkning kun opnås i en ganske kort periode midt på sommeren og slet ikke om vinteren. Her kan skimmelsvampevækst have sit udspring i et eller en kombination af følgende forhold:

 • Underafkøling af tagfladen
 • Utætte loftkonstruktioner og -lemme
 • Ventilationen i tagrummet
 • Byggefugt
 • Opbevaring og behandling af materialerne.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum - side 1 Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum - side 2