Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer

tagterrasse med trædæk

I dette blad redegøres for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer. En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er – ud over ovenfor nævnte – også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele. Dette er detaljeret omtalt i [1] i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen. På billedet ses et trædæk, som opbrydes for at finde en lækage i tagdækningen.