Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer

Indhold

  • Indledning
  • Tagterrassers opbygning
  • Konsekvenser af frost og tø
  • Materialer
  • Terrassebelægninger på flisefødder
  • Terrassefliser udlagt i grus
  • Inddækningshøjder
  • Brandtekniske forhold
  • Reparation og vedligehold

I dette blad redegøres for principper ved opbygning at tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.

En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er - ud over ovenfor nævnte - også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele.
Dette er detaljeret omtalt i [1] i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen.

På billedet ses udlægning af membran på et terrassedæk, hvor den efterfølgende isolering vil udgøre et såkaldt omvendt tag.

 

Indledning

En tagterrasses tæthed afhænger af opbygning og detaljerne i den valgte konstruktion, herunder membran, isoleringsmateriale og afvandingsforhold.

Lave inddækninger – især i forbindelse med etablering af niveaufri adgang – er som beskrevet i [1] ofte årsag til vandindtrængen i bygningen.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer - side 1 Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer - side 2