Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer

Terrassedæk

I dette blad redegøres for principper ved opbygning at tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer. En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er - ud over ovenfor nævnte - også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele. Dette er detaljeret omtalt i [1] i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen. På billedet ses udlægning af membran på et terrassedæk, hvor den efterfølgende isolering vil udgøre et såkaldt omvendt tag.

Annulleret
03. juni 2017
ID
(23) 08 04 30
Erstatter
Tætte tagterrasser
(27) 99 04 20