Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer

Indhold

 • Indledning
 • Tagterrassers opbygning
  • Terrassegulve
 • Konsekvenser af frost og tø
  • Skadesmekanisme i varmt tag
  • Skadesmekanisme i omvendt/duo-tag
 • Materialer
  • Membraner af tagpap
  • Membraner af tagfolie
  • Isolering
 • Terrassebelægninger på flisefødder
 • Terrassefliser udlagt i grus
 • Inddækningshøjder
 • Brandtekniske forhold
 • Reparation og vedligehold

I dette blad redegøres for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer. En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er – ud over ovenfor nævnte – også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele. Dette er detaljeret omtalt i [1] i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen. På billedet ses et trædæk, som opbrydes for at finde en lækage i tagdækningen.

Indledning

En tagterrasses tæthed afhænger af opbygningen og detaljerne i konstruktionen, herunder membranen, isoleringsmaterialet og afvandingsforholdene. Lave inddækninger – især i forbindelse med etablering af niveaufri adgang – er som beskrevet i [1] – ofte årsag til vandindtrængen i bygningen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.