Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton

Udludning af beton omkring støbeskel, der gennemtrænges af vand, nedsætter såvel betonens styrke som dens rustbeskyttende evne, og armeringsstænger gennem støbeskellet kan derfor ruste. På betonoverflader, der jævnligt opfugtes, vil der tillige kunne udvikle sig endog meget kraftig algevækst som vist her. I dette BYG-ERFA blad redegøres for de grundlæggende krav til og den almindelige fremgangsmåde ved udførelse af tætte støbeskel. Endvidere omtales en række særlige hjælpemidler til ekstra sikring af tæthed.