Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton

Indhold

  • Grundlæggende krav
  • Tæthedskrav
  • Almindelig fremgangsmåde
  • Særlige hjælpemidler

Udludning af beton omkring støbeskel, der gennemtrænges af vand, nedsætter såvel betonens styrke som dens rustbeskyttende evne, og armeringsstænger gennem støbeskellet kan derfor ruste. På betonoverflader, der jævnligt opfugtes, vil der tillige kunne udvikle sig endog meget kraftig algevækst som vist her.

I dette BYG-ERFA blad redegøres for de grundlæggende krav til og den almindelige fremgangsmåde ved udførelse af tætte støbeskel. Endvidere omtales en række særlige hjælpemidler til ekstra sikring af tæthed.

Grundlæggende krav

Ydervæg og gulv i opvarmet kælder

Figur 1. Ydervæg og gulv i opvarmet kælder. Jorddækket konstruktion kun udsat for nedsivende overfladevand og jordfugt Passiv miljøklasse, jf. DS 411. Uarmeret beton 10. Kælderydervæggen er beskyttet mod fugt ved fugtisolering og et omfangsdræn. Kældergulvet er beskyttet mod fugt ved et kapillarbrydende lag samt eventuelt en fugtspærre. Et tilstrækkelig tæt støbeskel mellem fundamentsklods og ydervæg kan opnås ved at følge anvisningerne i afsnittet »Almindelig fremgangsmåde«.

Støbeskel i vandpåvirkede betonkonstruktioner skal planlægges og udføres omhyggeligt. Placering og udformning skal fremgå af projektmaterialet. Der bør anvendes så få støbeskel som muligt, og de skal placeres sådan, at de svækker konstruktionen mindst muligt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.