Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton

Algevækst på kældervæg

Problem: Ved støbning af betonkonstruktioner vil der som regel forekomme afbrydelser i arbejdet, hvorved der opstår støbeskel mellem gammel og ny beton. Er et støbeskel utæt, og bliver det påvirket af nedbør, jordfugt eller høj grundvandsstand, vil der kunne trænge vand gennem støbeskellet. Hvis vandet er blødt og kulsyrerigt (se Beton-Teknik 3/03/1974: Beton i aggressivt miljø), vil der ske en udludning af betonen med efterfølgende dannelse af "hvide gardiner" (udfældet calciumcarbonat) på den modsatte betonoverflade. Udludningen nedsætter såvel betonens styrke som dens rustbeskyttende evne, og armeringsstænger gennem støbeskellet kan derfor ruste. På betonoverflader, der jævnligt opfugtes af udsivende vand fra støbeskel, vil der kunne forekomme algevækst.

Annulleret
29. maj 1998
ID
(29) 87 06 18