Gå til hovedindhold

Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse

Støbeskel, Korrosion, udfældning

Når støbeskel i betonkonstruktioner med tæthedskrav ikke bliver tætte, udløser det ofte ekstraudgifter til afhjælpning. Udgifterne er meget større, end hvis støbeskellene var projekteret og udført tætte ved opførelsen. Tilstrækkelig tæthed er væsentlig for at bevare konstruktionens funktion og æstetik. Armering, der passerer et støbeskel med strømmende vand (fersk eller salt), vil få grubetæring lokalt omkring støbeskellet, og det kan med tiden blive kritisk for betonkonstruktionens bæreevne. I dette erfaringsblad redegøres der for planlægning og udførelse af tætte støbeskel. Billedet viser kalk- og saltudfældning ved støbeskellet under overløbsrenden/bassinvæg og den nederste del af bassinvæggen i et svømmebassin. Korrosion er her modvirket af katodisk beskyttelse.

Grundlæggende krav

Støbeskel i vandpåvirkede betonkonstruktioner (fx altaner, bassiner, broer, kældre, tunneler) kan opfattes som ”planlagte revner”. Støbeskel skal planlægges og udføres med omtanke for at opnå tilstrækkelig tæthed, jf. [1]. Placering, udformning og krav skal fremgå af udførelsesspecifikationen. Der bør anvendes så få støbeskel som muligt, og de skal placeres sådan, at de svækker konstruktionen mindst muligt rent konstruktivt og for så vidt angår konstruktionens tæthed [2].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.