Gå til hovedindhold

Tilslutning af stikledninger til hovedkloak

Stikledning på kloakrør

Ved dårligt udførte tilslutninger til hovedkloakker - fx påhugning og indskruning - er der konstateret svækkelser og revnedannelser, og dermed utætheder og risiko for vandindtrængen og udsivning af spildevand, samt rotteproblemer. De tidligere anvendte metoder er både utidssvarende og vanskelige at udføre. I dette erfaringsblad gennemgås, hvordan tilslutningen udføres korrekt på både beton- og plastledninger.

Indledning

Ved etablering af nye afløbssystemer er det almindeligt, at fremtidige tilslutninger til hovedledningen allerede planlægges i anlægsfasen. Det sker fx ved at de kommende tilslutninger etableres og afsluttes med en skelbrønd. Alternativt kan hovedledningen forsynes med grenrør, som lukkes af med en prop, der passer til røret (figurerne 37- 43).

Hvis der ved anlægsarbejdet ikke er taget højde for kommende tilslutninger, kan stikledningen tilsluttes en hovedledning ved indsætning af nyt grenrør, påboring af stikledning eller sætning af ny brønd. For at undgå utætheder og dermed miljø-, kapacitets- og rotteproblemer er det vigtigt, at monteringen udføres korrekt og omhyggeligt med de rigtige materialer og egnet værktøj. I det følgende beskrives, hvordan stikledninger skal tilsluttes kloakledninger af beton og plast. Herudover angives, hvordan forskellige rørtyper til afløbsinstallationer i jord skal afproppes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.