Tilslutning af stikledning til hovedkloak

Erfaringsblad
(50) 91 02 14 (annulleret)
Udgave
2

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning

Problem

Tilslutninger til store kloakledninger er hidtil blevet udført som påhugninger. Påhugninger er ofte dårligt udført og giver anledning til følgende problemer.

  • lndragende dele hæmmer vandets strømning og kan give tilstopning.
  • Den store ledning svækkes, hvilket kan medføre revner og eventuelt sammenbrud.
  • Tilslutningen er ofte utæt, hvilket kan medføre både ud- og indsivning.


Figur 1. Mufferør er ikke tilpasset ved indhugning.

Problem

Tilslutninger til store kloakledninger er hidtil blevet udført som påhugninger. Påhugninger er ofte dårligt udført og giver anledning til følgende problemer.

  • lndragende dele hæmmer vandets strømning og kan give tilstopning.
  • Den store ledning svækkes, hvilket kan medføre revner og eventuelt sammenbrud.
  • Tilslutningen er ofte utæt, hvilket kan medføre både ud- og indsivning.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tilslutning af stikledning til hovedkloak - side 1 Tilslutning af stikledning til hovedkloak - side 2