Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tilslutning af stikledning til hovedkloak

Utilpasset mufferør

Problem: Tilslutninger til store kloakledninger er hidtil blevet udført som påhugninger. Påhugninger er ofte dårligt udført og giver anledning til følgende problemer.

  • lndragende dele hæmmer vandets strømning og kan give tilstopning.
  • Den store ledning svækkes, hvilket kan medføre revner og eventuelt sammenbrud.
  • Tilslutningen er ofte utæt, hvilket kan medføre både ud- og indsivning.


 

Annulleret
09. marts 2004
ID
(50) 91 02 14
Udgave
2