Indsætning af grenrør på ledninger af beton og glaseret ler

Erfaringsblad
(50) 91 11 06 (annulleret)

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning

Problem

Tidligere blev indsætning af grenrør på ledninger af beton, DS 400-rør, og på ledninger af glaseret ler, DS 402-rør, udført ved indskruning.

Denne tilslutningsmetode er efterhånden utidssvarende. Den er vanskelig at udføre korrekt og kan derfor medføre:

  • Svækkelse af ledningen, så der opstår risiko for revner og sammenbrud.
  • Utætheder, så der er risiko for ind- og udsivning.
  • Forskudte samlinger, der nedsætter transportevnen.

lndsætning af grenrør på betonrør med gummiringssamlinger (GT-rør) må aldrig udføres ved indskruning, dels fordi udformning af muffe- og spidsende umuliggør asfaltstøbning, dels fordi samlingsmetoden er utidssvarende.

Figur 1. Forskudt samling som følge af dårligt udført indskruning af grenrør.

Problem

Tidligere blev indsætning af grenrør på ledninger af beton, DS 400-rør, og på ledninger af glaseret ler, DS 402-rør, udført ved indskruning.

Denne tilslutningsmetode er efterhånden utidssvarende. Den er vanskelig at udføre korrekt og kan derfor medføre:

  • Svækkelse af ledningen, så der opstår risiko for revner og sammenbrud.
  • Utætheder, så der er risiko for ind- og udsivning.
  • Forskudte samlinger, der nedsætter transportevnen.

lndsætning af grenrør på betonrør med gummiringssamlinger (GT-rør) må aldrig udføres ved indskruning, dels fordi udformning af muffe- og spidsende umuliggør asfaltstøbning, dels fordi samlingsmetoden er utidssvarende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Indsætning af grenrør på ledninger af beton og glaseret ler - side 1 Indsætning af grenrør på ledninger af beton og glaseret ler - side 2