Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Indsætning af grenrør på ledninger af beton og glaseret ler

Forskudt samling

Problem: Tidligere blev indsætning af grenrør på ledninger af beton, DS 400-rør, og på ledninger af glaseret ler, DS 402-rør, udført ved indskruning. Denne tilslutningsmetode er efterhånden utidssvarende. Den er vanskelig at udføre korrekt og kan derfor medføre:

  • Svækkelse af ledningen, så der opstår risiko for revner og sammenbrud.
  • Utætheder, så der er risiko for ind- og udsivning.
  • Forskudte samlinger, der nedsætter transportevnen.

lndsætning af grenrør på betonrør med gummiringssamlinger (GT-rør) må aldrig udføres ved indskruning, dels fordi udformning af muffe- og spidsende umuliggør asfaltstøbning, dels fordi samlingsmetoden er utidssvarende.

Annulleret
09. marts 2004
ID
(50) 91 11 06