Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Indskruning af grenrør på betonledninger

Dårligt udført indskruning af grenrør

Problem: Tilslutning af stikledninger til hovedkloakker med dimension til og med 300 mm bør ikke ske ved påhugning, men kun ved indskruning af et grenrør i hovedkloakken. En effektiv indskruning af et grenrør kan kun laves, når hovedledningen er af betonmufferør DS 400, ældre type, eller lerrør DS 402. Nye rør til gummiringssamlinger vanskeliggør en effektiv indskruning. Spids- og muffeendens udformning gør, at disse rør ikke kan strikkes ordentligt op med pakgarn. Man kan derfor ikke lave en forsvarlig asfaltstøbning på dem. Ved indsætning af grenrør i GT-rør bør derfor benyttes nye samlingsmetoder (fx gummimanchetter).

  • Indskruning af et grenrør er vanskeligt at udføre korrekt, og et dårligt indsat gren, rør kan medføre forskellige skadelige følgevirkninger.
  • Fremspring i samlingerne kan nedsætte ledningens vandføringsevne samt øge mulighederne for aflejringer.
  • Der opstår utætheder, som kan medføre både ind- og udsivning.