Gå til hovedindhold

Saltudblomstringer på murværk

Saltudblomstringer på murværk

På murværk forekommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstninger i forbindelse med murværkets udtørring. Indledningsbilledet viser misfarvninger på murværkets nederste del fremkaldt af udfældede salte. Disse salte er ført frem til overfladen af opstigende grundfugt. De stammer fra jorden og/eller er opløst i murværkets sten og fuger. I dette erfaringsblad redegøres der for årsagerne til skaderne, og der gives anvisning på, hvorledes skader kan undgås.

ID
(21) 99 11 26
Erstatter
Udgave
2

Skadeårsager

Udblomstringer skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper. For at der skal kunne opstå saltudblomstringer på murværk, skal der derfor være både vandopløselige salte og vand i murværket. Murværk tilføres under opmuringen forholdsvis store vandmængder med mørtlen. Hvis det nyopførte murværk tillige bliver udsat for nedbør, er der en betydelig risiko for, at der opstår saltudblomstringer, når murværket tørrer ud, især hvis udtørringen går langsomt. Næsten alt murværk indeholder nemlig små eller større mængder vandopløselige salte.

  • De vandopløselige salte kan allerede ved murværkets opførelse have været i stenene eller i mørtlen. De kan også være dannet i murværket ved påvirkning fra syreholdigt regnvand eller på grund af afsyring. De kan endvidere være suget op i murværket fra jorden, hvis der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk. De kan endelig være tilført murværket ved opsprøjt fra tøsaltede arealer, eller ved at saltholdige materialer har været oplagret eller anvendt i bygningen.
  • Vand kan være tilført murværket i form af opstigende grundfugt, byggefugt (f.eks. mørtelvand), nedbør, herunder slagregn, vanddamp indefra, der er kondenseret i murværket eller der kan være tale om vand fra utætte installationer, tagrender og nedløbsrør.

Udblomstringer kan bestå af mere eller mindre tætsiddende krystaller, se figur 1, eller de kan være amorfe, glasuragtige lag. Hvis store nedbørsmængder trænger ind i eller løber ned ad murværk, hvor mørtlen endnu ikke er hærdnet tilstrækkeligt, kan bindemiddel blive udvasket fra mørtlen og afsat på murværkets overflade. Det ligner udblomstringer. Dette vil ikke blive behandlet yderligere i dette blad.

I varmt og tørt vejr vil murværket ofte tørre så hurtigt ud, at saltene udkrystalliserer inde i murværket. Dette kan i nogle tilfælde føre til forvitring af murværket, se BYG-ERFA blad (21) 99 11 25 Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte.

Udblomstrede salte på murværk

Figur 1. Nyopført murværk, kraftigt skæmmet af udblomstrede salte, især sulfater, der kan stamme fra såvel mursten som mørtel. Omfanget tyder på, at stenene har bidraget væsentligt til skaderne. Udblomstringerne består af tætsiddende, hvide krystaller, der giver et rimfrostagtigt udseende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.