Risiko ved udeluftventilerede krybekældre

Erfaringsblad
(19) 09 12 30
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Skimmelvækst og muglugt
  • Varme- og fugtforhold i krybekældre
  • Nyt byggeri
  • Efterisolering af krybekældre
    • Uisolerede krybekælderdæk
  • Arbejdsmiljø
  • Radon

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt frarådes anvendt i nye bygninger. Tilsvarende frarådes også efterisolering af dæk i bestående bygninger, hvis der ikke samtidig sker en forbedring af krybekælderens fugt- og temperaturforhold. I erfaringsbladet beskrives varme-, ventilations- og fugtforhold i en udeluftventileret krybekælder – og forudsætninger for at efterisolere dækket, så risiko for skimmelvækst reduceres og der samtidig radonsikres.

Indledning

Ventilerede krybekældre har været anvendt i mange år uden problemer – hvis blot isoleringen mod kryberummet var beskeden og ventilationsforholdene i orden. Ved ændring af temperatur- og fugtforhold i en udeluftventileret krybekælder øges risiko for skimmelvækst – og dermed i visse tilfælde lugtgener i de overliggende rum. Problemer med krybekældre skyldes ofte utilstrækkelig ventilation, men efterisolering af dæk i bestående bygninger og kraftig isolering af dæk i nye bygninger kan bidrage til generne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Risiko ved udeluftventilerede krybekældre - side 1 Risiko ved udeluftventilerede krybekældre - side 2