Risiko ved udeluftventilerede krybekældre

Indhold

  • Indledning
  • Skimmelvækst og muglugt
  • Varme- og fugtforhold i krybekældre
  • Nyt byggeri
  • Efterisolering af krybekældre
  • Arbejdsmiljø
  • Radon
  • Krybekælderklima – sommerforhold

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt frarådes anvendt i nye bygninger.

Tilsvarende frarådes også efterisolering af dæk i bestående bygninger, hvis der ikke samtidig sker en forbedring af krybekælderens fugt- og temperaturforhold.

I erfaringsbladet beskrives varme-, ventilations- og fugtforhold i en udeluftventileret krybekælder – og forudsætninger for at efterisolere dækket, så risiko for skimmelvækst reduceres og der samtidig radonsikres.

Indledning

Ventilerede krybekældre har været anvendt i mange år uden problemer – hvis blot isoleringen mod kryberummet var beskeden og ventilationsforholdene i orden.

Ved ændring af temperatur- og fugtforhold i en udeluftventileret krybekælder øges risiko for skimmelvækst – og dermed i visse tilfælde lugtgener i de overliggende rum.

Problemer med krybekældre skyldes ofte utilstrækkelig ventilation, men efterisolering af dæk i bestående bygninger og kraftig isolering af dæk i nye bygninger kan bidrage til generne. 

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Risiko ved udeluftventilerede krybekældre - side 1 Risiko ved udeluftventilerede krybekældre - side 2