Krybekældre – ombygning til terrændæk

Erfaringsblad
(22) 18 12 08
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Velfungerende krybekælder
 • Ikke-velfungerende krybekælder
  • Reduktion af fugttilførsel udefra
 • Ombygning til terrændæk
  • Mindstekrav til varmeisolering
 • Forhold, der taler imod efterisolering af krybekælderdæk
  • Temperatur- og fugtforhold i krybekældre
 • Krybekælderklima – vinterforhold
 • Krybekælderklima – sommerforhold
  • Arbejdsmiljø
  • Radon
 • Løsninger som frarådes
  • Træbjælkelaget efterisoleres
  • Krybekælderen opfyldes med isoleringsmateriale uden optagning af gulv

Ønsket om energibesparelser har medført, at der igennem de senere år er efterisoleret mange træbjælkelag over udeluftventilerede krybekældre. I adskillige tilfælde er klimaet i krybekælderen ændret så meget i ugunstig retning, at der er opstået skimmelvækst med efterfølgende muglugt i de overliggende rum. I bladet advares der mod efterisolering af træbjælkelag over en velfungerende krybekælder, og ombygning til terrændæk beskrives som alternativ. På billedet ses en lav krybekælder med et tidligere forstærket træbjælkelag, som fjernes, hvorefter der opbygges et terrændæk.

Indledning

Udeluftventilerede krybekældre med beskeden isolering i et træbjælkelag har været anvendt igennem mange år, oftest med et godt resultat. Erfaringen viser, at der ved efterisolering af træbjælkelaget kan opstå et klima i krybekælderen, som giver betingelser for skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp. Ældre træbjælkelag er sjældent lufttætte, og muglugt fra skimmel kan brede sig til overliggende rum.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.