Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener

Erfaringsblad
(19) 02 06 25 (annulleret 30.12.2009)

Indhold

  • Indledning
  • Skimmelsvampe og muglugt
  • Varme- og fugtforhold i krybekældre
  • Konsekvenser for nyt byggeri
  • Eksisterende byggeri
  • Fordele og ulemper ved udeluftventilerede krybekældre
  • Radon
  • Figur 1. Vanddampdiagram

Der er i de senere år konstateret adskillige eksempler på "muggen lugt" i både nye og ældre huse med udeluftventilerede krybekældre. Problemet er ofte utilstrækkelig ventilation - men især i nyere huse kan problemerne også skyldes, at velisolerede dækkonstruktioner ændrer fugt- og temperaturforhold i krybekælderen i ugunstig retning i forhold til tidligere.

I dette BYG-ERFA blad omtales, hvordan kraftig varmeisolering af et krybekælderdæk kan forøge risikoen for vækst af skimmelsvampe i krybekælderen og dermed give anledning til lugtgener i overliggende rum. På billedet ses vækst af skimmelsvampe på undersiden af den vindtætte afdækning af isoleringen i et krybekælderdæk.

Indledning

Ventilerede krybekældre har været anvendt i mange år – oftest uden problemer, hvis blot isoleringen mod kryberummet var beskeden og ventilationsforholdene i orden.

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdende i de udeluftventilerede krybekældre imidlertid blevet ændret så meget i en ugunstig retning, at konstruktionen ikke længere generelt kan anbefales.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener - side 1 Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener - side 2