Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener

Erfaringsblad
(19) 02 06 25 (annulleret 30.12.2009)

Der er i de senere år konstateret adskillige eksempler på "muggen lugt" i både nye og ældre huse med udeluftventilerede krybekældre. Problemet er ofte utilstrækkelig ventilation - men især i nyere huse kan problemerne også skyldes, at velisolerede dækkonstruktioner ændrer fugt- og temperaturforhold i krybekælderen i ugunstig retning i forhold til tidligere. I dette BYG-ERFA blad omtales, hvordan kraftig varmeisolering af et krybekælderdæk kan forøge risikoen for vækst af skimmelsvampe i krybekælderen og dermed give anledning til lugtgener i overliggende rum. På billedet ses vækst af skimmelsvampe på undersiden af den vindtætte afdækning af isoleringen i et krybekælderdæk.

Erfaringsbladets sider

Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener - side 1 Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener - side 2