Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener

Krybekælder

Der er i de senere år konstateret adskillige eksempler på "muggen lugt" i både nye og ældre huse med udeluftventilerede krybekældre. Problemet er ofte utilstrækkelig ventilation - men især i nyere huse kan problemerne også skyldes, at velisolerede dækkonstruktioner ændrer fugt- og temperaturforhold i krybekælderen i ugunstig retning i forhold til tidligere. I dette BYG-ERFA blad omtales, hvordan kraftig varmeisolering af et krybekælderdæk kan forøge risikoen for vækst af skimmelsvampe i krybekælderen og dermed give anledning til lugtgener i overliggende rum. På billedet ses vækst af skimmelsvampe på undersiden af den vindtætte afdækning af isoleringen i et krybekælderdæk.

Annulleret
30. december 2009
ID
(19) 02 06 25