Radonsikring – nye bygninger

Erfaringsblad
(99) 14 12 09 (annulleret 02.01.2015)

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse. Radonproblemer er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, fx i kældre eller i stueetagen af bygninger med terrændæk. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves særlig omhyggelig udførelse og opmærksomhed på tæthed i forbindelse med nybyggeri, så radon ikke trænger gennem terrændæk, kældervægge og -gulve. Desuden gennemgås etablering af radonsug – med og uden ventilator – fra et egnet kapillarbrydende lag til aftræk over tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere omfang og placering af gennemføringer i terrændækket. Billedet viser et terrændæk, hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring.

Erfaringsbladets sider

Radonsikring – nye bygninger - side 1 Radonsikring – nye bygninger - side 2