Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Radonsikring – nye bygninger

Terrændæk hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse. Radonproblemer er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, fx i kældre eller i stueetagen af bygninger med terrændæk. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves særlig omhyggelig udførelse og opmærksomhed på tæthed i forbindelse med nybyggeri, så radon ikke trænger gennem terrændæk, kældervægge og -gulve. Desuden gennemgås etablering af radonsug – med og uden ventilator – fra et egnet kapillarbrydende lag til aftræk over tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere omfang og placering af gennemføringer i terrændækket. Billedet viser et terrændæk, hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring.

Annulleret
02. januar 2015
ID
(99) 14 12 09
Erstatter

Forfatter

Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker, civilingeniør ph.d.
Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet
www.sbi.dk
tvr@sbi.aau.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.